Õigusbüroo IURING juristid

IURING õigusbüroo Tallinnas pakub õigusabi igapäevaselt eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner juriidiliselt pädevate lahenduste leidmisel koostöös kliendiga.

Oleme oma püsiklientidele nö. juriidiline osakond väljaspool ettevõtet ilma püsikuludeta. Juriidilise nõu andmisel on ettevõtte taust oluline ning püsiklient võidab aega ja raha suheldes oma juristiga.

Meie poole võivad pöörduda ka eraisikud perekonnaõiguse ja muudel tsiviilõiguse teemadel.

Eristume suurtest advokaadibüroodest personaalse lähenemise ja paindlikkusega.

Aitame Teid järgmistes valdkondades: äriõigus, tööõigus, asjaõigus, autoriõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, kindlustusõigus.

Õigusbüroo  soovitused ja juriidiline abi

Juhatuse liikme leping

Juhatuse liikme leping tuleb sõlmida isikuga, kes on valitud äriühingu juhatuse liikmeks.  Juhatuse [...]

Töövõtuleping

Töövõtulepingu mõiste Töövõtulepingu näol on tegemist võlaõigusliku lepinguga, mille poolteks on tö[...]

Üürileping äriruumi osas

Äriruumi üürilepingu mõiste Üürilepingu alusel kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele isik[...]

Käsundusleping

Käsunduslepingu mõiste Käsundusleping on  leping, mille tingimused on sätestatud võlaõigusseaduses.[...]

Töölepingu lõpetamine katseajal

Käesolevas artiklis käsitleme tingimusi, kuidas  on korrektne läbi viia  töötajaga töölepingu lõpeta[...]