Õigusbüroo IURING juristid

IURING õigusbüroo Tallinnas pakub õigusabi igapäevaselt eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner juriidiliselt pädevate lahenduste leidmisel koostöös kliendiga.

Oleme oma püsiklientidele nö. juriidiline osakond väljaspool ettevõtet ilma püsikuludeta. Juriidilise nõu andmisel ei ole ettevõtte taust oluline ning püsiklient võidab aega ja raha suheldes oma juristiga.

Meie poole võivad pöörduda ka eraisikud perekonnaõiguse ja muudel tsiviilõiguse teemadel.

Eristume suurtest advokaadibüroodest personaalse lähenemise ja paindlikkusega.

Aitame Teid järgmistes valdkondades: äriõigus, tööõigus, asjaõigus, autoriõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, kindlustusõigus.

Õigusbüroo  soovitused ja juriidiline abi

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel

Töölepingu ülesütlemine tööandja  poolt saab toimuda üksnes erakorraliselt ja mõjuval põhjusel, mis [...]

Jagunemine äriseadustiku alusel

Jagunemine on protsess, kus ühe äriühingu vara saab ära jagada kahe või isegi enama ühingu vahel. [...]

Töövõtuleping – mis on oluline?

Töövõtulepingu mõiste Ühe olulise osa võlaõiguslikest lepingutest moodustavad töövõtulepingud. Võla[...]

Ostu-müügi leping ehk müügileping

Ostu-müügi leping tsiviilkoodeksi järgi oli leping, mille järgi kohustub müüja vara üle andma ostja [...]

Konkurentsipiirang töölepingus

Konkurentsipiirang (konkurentsikeeld) on töötaja kohustus mitte töötada tööandja konkurendi juures. [...]