Õigusbüroo IURING juristid

IURING õigusbüroo Tallinnas pakub õigusabi igapäevaselt eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner juriidiliselt pädevate lahenduste leidmisel koostöös kliendiga.

Oleme oma püsiklientidele nö. juriidiline osakond väljaspool ettevõtet ilma püsikuludeta. Juriidilise nõu andmisel on ettevõtte taust oluline ning püsiklient võidab aega ja raha suheldes oma juristiga.

Meie poole võivad pöörduda ka eraisikud perekonnaõiguse ja muudel tsiviilõiguse teemadel.

Eristume suurtest advokaadibüroodest personaalse lähenemise ja paindlikkusega.

Aitame Teid järgmistes valdkondades: äriõigus, tööõigus, asjaõigus, autoriõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, kindlustusõigus.

Õigusbüroo  soovitused ja juriidiline abi

Uus riigihangete seadus

Uus riigihangete seadus jõustus 01.09.2017 (osaliselt jõustub 01.01.2018, 18.10.2018, 01.01.2019). U[...]

Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on võla või elatise kättesaamiseks mõeldud lihtsustatud kohtumenetlus. Tegemi[...]

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse eesmärk on  kaitsta kindlustusvõtjat kahjunõude esitamisel kolmanda isiku poolt,[...]

Hagiavaldus kohtule tsiviilasjas

Võimalikke tsiviilvaidlusi ja hagiavalduse aluseid võib olla väga erinevatel teemadel. Peamiselt tek[...]

Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine

Osaühingu tegevust on äriseadustiku alusel võimalik lõpetada mitmel viisil: vabatahtliku lõpetamise [...]