Töölepingu lõpetamine katseajal

aprill 13, 2018 blogi, Tööõigus

Käesolevas artiklis käsitleme tingimusi, kuidas  on korrektne läbi viia  töötajaga töölepingu lõpetamine katseajal. Katseaja tingimused ja eesmärk Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt kohaldatakse töötaja suhtes nelja (4) kuu pikkust katseaega, kui pooled ei ole kokku leppinud lühemas katseajas või katseaja kohaldamata […]

Koondamine – töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

märts 27, 2018 blogi, Tööõigus

Koondamise mõiste Koondamine on  erakorraline alus töötajaga töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Töölepinguseaduse (TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö […]

Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel

märts 8, 2018 blogi, Tööõigus

Töölepingu üleütlemise osas annab seadus töötajale  erinevad  võimalused oma töölepingu  lõpetamiseks. Töölepingu ülesütlemise puhul on tähtis, et töötaja järgiks seadusest tulenevaid nõudeid,  et töölepingu lõpetamine oleks seaduslik ning ei tooks töötajale kaasa kahjunõudeid või vaidlusi. Korraline töölepingu üleütlemine Üheks töölepingu […]

Hoiatus töötajale – kuidas hoiatada töötajat töökohustuste rikkumisel?

veebruar 16, 2018 blogi

Tööandja saab töölepingu töötajaga lõpetada üksnes erakorraliselt töölepingu seaduses (TLS) sätestatud alustel, üks alustest on töölepingu rikkumine töötaja poolt. Kuidas  rikkumise korral töölepingut lõpetada selliselt, et   lõpetamine  vastaks seaduse nõuetele? Kui töölepingu lõpetamise aluseks on töötaja töökohustuste rikkumine või töötaja […]

Äriühingute ühinemine – osaühingu ja aktsiaseltsi ühinemise sammud

veebruar 13, 2018 Äriõigus, blogi

Äriseadustik (edaspidi viidatud ÄS) näeb äriühingutele ette võimaluse ühinemiseks, mille tulemusel äriühingud liidetakse ja  ühinev ühing lõpeb ilma likvideerimismenetluseta. Korraga saab ühineda ka rohkem kui kaks äriühingut. Ühinemisel ei pea tegu olema sama liiki äriühingutega. See tähendab, et omavahel saavad […]

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus

jaanuar 30, 2018 blogi

  Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – general data protection regulation) jõustub 25. mail 2018.Määrus asendab seni kehtinud andmekaitsedirektiivi. Uus isikuandmete kaitse üldmäärus on otsekohalduv, mis tähendab, et määrus hakkab asendama ka seni kehtinud Eesti isikuandmete […]