Koostöös arukate lahendusteni!

IURING õigusbüroo Tallinnas pakub õigusabi eelkõige ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner juriidiliselt pädevate lahenduste leidmisel koostöös kliendiga.

Õigusbüroo teenused

Juriidilised lepingud

IURING õigusbüroo juristid aitavad erinevate lepingute koostamisel: müügileping, üürileping, rendileping, käsundusleping, töövõtuleping, tööleping, litsentsileping, frantsiisileping, laenuleping, seltsingleping, veoleping, agendileping jne.

Õigusabi, juriidiline konsultatsioon

Juriidiline konsultatsioon on võimalik järgmistel teemadel: tööõigus, äriõigus, võlaõigus, asjaõigus, autoriõigus, pankrotiõigus, perekonnaõigus, kindlustusõigus.

Töövaidlused

IURING õigusbüroo juristid annavad õigusabi tööõiguse valdkonnas. Aitame koostada nõudeid töösuhte teisele osapoolele ja avaldusi töövaidluskomisjonile .

Hagiavaldused ja kohtus esindamine

IURING õigusbüroo juristid annavad õigusabi tsiviilasjade kohtumenetlustes ja aitame koostada hagiavaldusi kohtule.

Õigusabi valdkonnad

Aitame Teid järgmistes valdkondades:

Äriõigus

Äriõigus reguleerib kõike äriühingutega seonduvat: äriühingute asutamine ja juhtimine, osanike ja aktsionäride koosolekute korraldus, aktsiate/osade müük, ühinemissed ja jagunemised, äriregistri toimingud jpm.

Tööõigus

Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.

Võlaõigus

Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe poole kohustus midagi teha ja teise poole õigus nõuda kohustuse täitmist.

Asjaõigus

Asjaõigus reguleerib eelkõige omandiõiguse erinevaid aspekte, s.h. vallasomand ja kinnisomand, valdus, hoonestusõigus, servituudid, pandiõigus.

Autoriõigus

Autoriõigus reguleerib teose autori isiklikke ja varalisi õigusi. Autoriõigust reguleerivad sätted sisalduvad peamiselt autoriõiguse seaduses.

Riigihanked

Riigihange on teatud piirmäärast alates asjade ostmine või teenuste tellimine riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või muu seaduses määratud hankija poolt.

Pankrotiõigus ja saneerimine

Pankrotiõigus sätestab reeglid maksejõuetuse puhuks, maksejõuetuse olukorras pankroti väljakuulutamise korra ning edasise pankrotimenetluse tingimused.

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus hõlmab erinevaid kohustuslike ja vabatahtlike kindlustuse liike ning reguleerib kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi suhteid. Näiteks hõlmab kindlustusõigus elukindlustust, liikluskindlustust, kahjukindlustust jpm.

Õiguslik hinnang

Õigusliku hinnangu eesmärgiks on äriühingu lepingute ja muude dokumentide juriidiline analüüs juriidiliste riskide tuvastamise eesmärgil. Anname kliendile soovitused õiguslike riskide maandamiseks ja parema selguse loomiseks lepingutes.

Ärilepitus

Ärilepitus on vaidlevate ärisuhetes osalevate poolte kohtuväline lepitamine tsiviilasjades. Lepitusmenetlust reguleerivad sätted sisalduvad lepitusseaduses.

Liitu uudiskirjaga

Kui soovid kursis olla õigusala uudiste ja IURING tegemistega siis liitu palun meie uudiskirjaga.

Juristid

Jurist Tiia Raudmägi

Tiia Raudmägi

Lepingud, võlaõigus, äriõigus, tööõigus

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Usalduslik ja avatud koostöö kliendiga
  • Soov lahendada vaidlused poolte vahel tuginedes vastastikusele austusele ja mõistmisele (s.h. lepitusmenetlus)
  • Lahenduste konkreetsus ja arusaadav sõnastus

Miks valida IURING õigusbüroo?

Kogenud juristid

Meil on pikaajaline kogemus erinevate ettevõtete, s.h. suurettevõtete, nõustamisel.

Paindlikkus ja täpsus

Kiire reageerimine kliendi küsimustele ja tähtaegadest kinnipidamine.

Soodustused püsiklientidele

Püsklientidele osutame teenuseid soodsama hinnaga.

Klientide tagasiside

"Väga hea kvaliteedi / hinna suhe. Meeldib kiire reageerimine, kättesaadavus, asjalik ja praktiline lähenemine (mitmed suured bürood teevad lepingu liialt keeruliseks ja aega/raha läheb märgatavalt rohkem). Kindlasti on kasuks juriiidilise nõustajana töökogemus AS-s MicroLink ja ettevõtlusalane kogemus OÜ-s Besur."
Hanno Haamer
OÜ Kentarius juhataja ja AS MicroLink endine juhatuse/nõukogu liige
“Oleme kasutanud Iuringi teenuseid lepingute koostamisel, läbirääkimistes ning oleme nende oskuste, pühendumise ja teenusega väga rahul.”
Karel Kannel
Proact Estonia AS
"IURING Konsult OÜ on väike õigusbüroo, mistõttu ta saab olla paindlik vastavalt kliendi vajadustele. Tänapäeval jäävad väiksema kliendi või mõni väiksem mure suurele büroole tähtsuse nimekirjas üsna lõppu, IURINGi puhul see nii ei ole. Hindan kõrgelt IURINGiga koostööd, eriti suhtlust ja asjade ajamise täpsust."
Ardo Reinsalu
OÜ Curonia Research ja HAL Koolitus OÜ juhatuse liige

Võta meiega ühendust

    captcha