Äriõigus

Äriõigus reguleerib kõike äriühingutega seonduvat:

 • äriühingute asutamine ja juhtimine,
 • osanike ja aktsionäride koosolekute korraldus
 • aktsiate/osade müük
 • ühinemised ja jagunemised
 • äriregistri toimingud jpm.

  Õigusbüroo teenused äriõiguse osas:

 • juhatuse liikme lepingute ja nõukogu liikme lepingute koostamine
 • Nõustamine äriühingu tegevuse ja juhtimisega seotud küsimustes
 • Äriühingute asutamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega seotud dokumentide koostamine
 • Äriregistris vajalike kannete tegemiseks dokumentide koostamine, äriregistri avaldused  ja  seonduv asjaajamine
 • nõustamine osanike/aktsionäride omavahelistes suhetes, osanike  ja aktsionäride lepingute koostamine
 • esindamine äriõiguse valdkonnaga seotud läbirääkimistel ja kohtuvaidlustes

Tasuta nõuanded äriõiguses/Jurist vastab:

1) Äriregister on teinud äriühingule hoiatuse seoses asjaoluga, et omakapitali nõue ei ole täidetud. Mida peaksime tegema?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi): Vastavalt äriseadustik § 176 peab äriühingul olema netovara vähemalt pool kapitalist või vähemalt kapitali minimaalne suurus (osaühingu puhul 2500 EUR ja aktsiaseltsi puhul 25 000 EUR). Äriõiguse omakapitali nõuded on mõeldud võlausaldajate kaitseks, et tegu ei oleks rahatu äriühinguga. Kui netovara ehk omakapital langeb alla eeltoodud miinimumi, tuleb üldreeglina suurendada kapitali. Vahel viib omakapitali  miinusesse suur laenukoormus. Kui  tegu on aktsionäride/osanike enda laenudega,  saab neid laene kasutada kapitali mitterahalise sissemaksena. Soovitav on omakapitali nõuete täitmisega seotud kapitali suurendamisel kasutada ülekurssi.

2) Uus aktsionär soovib muuta nõukogu. Üks senine nõukogu liige on tagasivalimisele vastu. Kuidas käituda?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi): Äriõiguse põhimõte on, et juhtorganite liikmeid on õigus igal ajal tagasi kutsuda. Seega on aktsionäril õigus ennetähtaegselt nõukogu liige tagasi kutsuda. Nõukogu liikmel võib olla õigus ennetähtaegsel tagasikutsumisel hüvitisele, kui see on temaga sõlmitud lepingus kokku lepitud.  Juhatus peab esitama uue nõukogu liikmete nimekirja ja aktsionäri otsuse äriregistrile, sellega on nõukogu koosseis muudetud.

Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha