Autoriõigus

Autoriõigus reguleerib teose autori isiklikke ja varalisi õigusi. Autoriõigust reguleerivad sätted sisalduvad peamiselt autoriõiguse seaduses.

 

 

 

Õigusbüroo teenused autoriõiguse osas:

 • Nõustamine autoriõiguse ja muu intellektuaalse omandi kaitsega seotud küsimustes
 • Litsentsilepingute koostamine
 • Kaubamärkidega seonduv konsultatsioon

Tasuta nõuanded autoriõiguses/Jurist vastab:

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Teoseks autoriõiguses loetakse originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus (autoriõiguse seadus § 4).

Autoriõigus ei kaitse ideesid ja fakte.

Autoriõigus tekib teose loomise momendist ja laieneb nii avalikustamata kui ka avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud) teostele.

Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused (nt. õigus autori nimele, õigus teose lisadele ja avalikustamisele) on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad.

Autori varalised õigused (nt. õigus teose reprodutseerimiseks ja levitamiseks) on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta. Autori varaliste õiguste kasutamiseks kolmanda isiku poolt sõlmitakse autorileping, litsentsileping või varaliste õiguste loovutamise leping.

Küsimus: Kuidas reguleerida tarkvara autoriõigused litsentsilepingus?

Õigusbüroo juristi vastus (T.Raudmägi): Litsentsiandja õigused tarkvara kasutusõiguse määramisel sõltuvad palju sellest, kas tegu on litsentsiandja enda või vahendatud tarkvaraga.

Vahendatud tarkvara puhul saab tavaliselt anda üksnes tarkvara lihtlitsentsi, s.t. sama tarkvara saab piiramatult anda kasutada ka kõigile teistele isikutele. Kui tegu on spetsiaalselt kliendi jaoks arendatud tarkvaraga, võib rakendada kas ainulitsentsi või autoriõiguste loovutamist.
 

Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha