Dokumentide ülevaatamine

Õigusliku hinnangu eesmärgiks on äriühingu  lepingute ja muude dokumentide  juriidiline analüüs juriidiliste riskide tuvastamise eesmärgil. Anname kliendile soovitused õiguslike riskide maandamiseks ja parema selguse loomiseks lepingutes.

 

 

Meie teenused õigusliku hinnangu osas:

Õiguslik analüüs annab ülevaate, kas ettevõtte juhtimine ja lepingulised suhted on vastavuses seaduste nõuetega ning milliseid äririske sisaldab praegune olukord. Õigusauditi käigus toome välja õiguslikud riskid ettevõttele ja anname praktilisi soovitusi nende kõrvaldamiseks. Süsteemne lähenemine dokumentide haldamisel võimaldab tulevikus vähendada äririske ja tegutseda efektiivsemalt.

Õigusliku analüüsi käigus on võimalik üle vaadata  alljärgnevad teemad kliendi valikul:

1.1 Äriõigusliku olukorra analüüs

• hindame, kas juhtorganite otsused vastavad kehtivatele nõuetele ning maandavad juhtimistegevusega seotud riske ja vastutust

• analüüsime, kas osanike või aktsionäride vahelised kokkulepped vastavad seadusele ja põhikirjale

• kontrollime, kas juhatuse liikmega sõlmitud leping  vastab õigusaktide nõuetele

• kontrollime, kas ettevõtte andmed äriregistris on õiged (nt. juhatuse ametiaeg uuendatud)

1.2 Lepingute analüüs

• tutvume olulisemate lepingutega ja teostame nende õigusliku analüüsi

• hindame, kas äriühingu huvid on lepingutes piisavalt kaitstud

• kaardistame, millised riskid on seotud olemasolevate lepingute rikkumise ja lõpetamisega

1.3 Õigusliku analüüsi tulemused:

• koostame juhtorganite otsuste registri koos soovitustega

• koostame lepingute registri koos soovitustega

• kliendi tellimusel koostame puuduoleva või muutmist vajava dokumentatsiooni (lisatasu eest)

• kliendi tellimusel koostame tüüplahenduste jaoks vajaliku dokumentatsiooni äriühingu tegevuse efektiivsemaks korraldamiseks (nt. sagedamini kasutatavad lepingupõhjad; lisatasu eest).

Eeltoodud ülesannete täitmiseks analüüsime tehingu objektiks oleva äriühingu või ettevõtte põhidokumentatsiooni, juhtkonna lepinguid ja olulisemaid lepinguid. Kliendi soovil analüüsime ka kinnisvaraga seotud dokumente, intellektuaalomandit, tööõiguse küsimusi jne.

Küsi infot!

    Nimi

    E-mail

    Sõnum

    captcha