Kindlustusõigus

Kindlustusõigus hõlmab erinevaid kohustuslike ja vabatahtlike kindlustuse liike ning reguleerib kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi suhteid. Näiteks hõlmab kindlustusõigus elukindlustust, liikluskindlustust, kahjukindlustust jpm.

Kindlustusõigust reguleerivad sätted sisalduvad võlaõigusseaduses, kuid ka mitmetes muudes õigusaktides.

Meie teenused kindlustusõiguse osas:

 • Kindlustushüvitise vähendamisega seotud vaidlused
 • Kindlustushüvitise maksmisest keeldumise vaidlused
 • Nõustamine erinevate kindlustuslepingute ja kindlustusriskide osas (nt. veosekindlustus, ametialane vastutuskindlustus, koguriskikindlustus )

Tasuta nõuanded kindlustusõiguses/Jurist vastab:

Juhtum 1: Seoses müüja poolt puudustega tooraine müügiga kahjustus ostja lõpptoodang. Ostja esitas müüjale  kahjunõude.  Kuna müüjal oli sõlmitud ettevõtte tegevuse ja tootevastutuskindlustus, siis hõlmas see ka turustatud toodetest tekkivat seadusjärgset  tsiviilvastutust. Alguses vaidles kindlustus nõudele vastu, kuid läbirääkimiste käigus kindlustusega saavutati kokkulepe kahju hüvitamiseks.

Juhtum  2: Veo käigus kaup kahjustus. Vedaja ja vedaja kindlustus vaidlesid tekkinud kahjule vastu. Klient otsis võimalusi, kuidas vältida tulevikus taolise kahju teket. Kindlustusega on võimalik sõlmida koguriskikindlustuse leping, mis hõlmab ka vedaja tekitatud kahjusid, samuti kaupade hoiustamise ja ekspedeerimise käigus tekkinud kahjusid.

Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha