Asjaõigus

Asjaõigus reguleerib eelkõige omandiõiguse erinevaid aspekte, s.h.  vallasomand ja kinnisomand, valdus, hoonestusõigus, servituudid, pandiõigus.

Asjaõigus sätestab kuidas erinevate asjade omand ja valdus tekivad ja lõppevad ning millised reeglid kehtivad.  Asjaõigust reguleerib asjaõigusseadus.

 

Õigusbüroo teenused asjaõiguse osas:

 • Nõustamine kinnisvara müümise, üürimise ja rentimisega seoses  (sh omandi võõrandamisel,  hüpoteegi, servituudi jms. seadmisel).
 • Nõustamine seoses kaasomandi ja naabritega seotud vaidlustega  (sh kaasomandi  lõpetamine kohtu korras)
 • Korteriühistute nõustamine (s.h. võlgnike vastu võlanõuete esitamine)
 • Esindamine läbirääkimistel, üürikomisjonis, kohtus ja muudes ametiasutustes.

Tasuta nõuanded asjaõiguses/Jurist vastab:

1.     Kuidas on võimalik sõlmida leping korteri müümiseks, kui ostja saab osa raha alles hiljem pärast oma teise korteri müümist?

Õigusbüroo jurist vastab (T.Raudmägi): Sellisel juhul on võimalik sõlmida notari juures kas eelleping või  võlaõiguslik leping, kus määratakse korteri müümisega seotud tingimused ja hind, samuti korteri valduse üleandmise aeg. Lisaks lepitakse kokku, millal toimub tasumine ja millal pooled sõlmivad notari juures teise lepingu omandi üleandmise kohta (asjaõiguslik leping). Tasumine on võimalik notari deposiidi kaudu, s.t. ostja teostab makse notari arvelduskontole ja notar kannab selle raha üle müüjale pärast lepingus ette nähtud  tingimuste saabumist. Sellisel juhul läheb omand üle pärast täielikku tasumist.

Teine  võimalus on kokku leppida koheses omandi üleminekus, kuid tasumata summa ulatuses seab ostja müüja kasuks hüpoteegi.

2.     Kas on võimalik sõlmida leping kinnistu üürimiseks 50 aastaks, et üürnik saaks ehitada kinnistule maja omal kulul?

Õigusbüroo jurist vastab (T.Raudmägi):  Üürilepingu tähtaeg ei ole seaduses piiratud, üürilepingu saab sõlmida ka 50 aastaks. Sellisel juhul tuleb üürilepingus kindlasti reguleerida, kuidas toimub üüri muutmine ning  kinnistul ehitustööde teostamise korral tuleb reguleerida,  millised kulutused kannab kumbki pool. Kui kulud kannab ehitamisel üürnik, tuleb reguleerida,  kas ja kuidas  hüvitatakse tehtud kulutused üürnikule.

Samas kinnistule ehitamise korral on asjaõiguses olemas eraldi  võimalus – hoonestusõiguse seadmine. Hoonestusõigus on samuti kinnisasi, mis annab hoonestajale võõrandatava ja pärandatava tähtajalise õiguse omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Ühele kinnisasjale võib seada ainult ühe hoonestusõiguse. Hoonestusõiguse seadmise leping peab olema notariaalselt tõestatud.


Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha