Juristid

Meie juristid tegutsevad Tallinnas.

Jurist Tiia Raudmägi

Tiia Raudmägi

Jurist, büroo juhataja

Lepingud, võlaõigus, äriõigus, tööõigus

 

Meie peamised õigusteenused:

 • lepingud ja läbirääkimised (s.h. pikaajaline kogemus IT alaste lepingutega)
 • juhatuse liikme leping, nõukogu liikme leping, töölepingud
 •  võlgnevustega seotud vaidlused
 • tööõigus ja töövaidlused
 • tööohutus (tööohutuse audit, tööohutuse juhendid töötajatele, töökeskkonna sisekontrolli dokumendid ja riskianalüüs)
 • äriõigus (äriregistriga seotud toimingud, aktsionäride lepingud, saneerimine, pankrot)
 • kinnisvaraõigus ja kindlustusõigus
 • lepitusmenetlus (ärilepitus kui alternatiivne vaidluste lahendamise viis)

Aitame ka eraisikuid perekonnaõiguse ja muudel tsiviilõiguse teemadel.

Juristi abi lepingute ülevaatamisel on oluline – vaidluste ennetamine on odavam kui hilisemad kulukad ja närvesöövad vaidlused!

Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner juriidiliselt pädevate lahenduste leidmisel koostöös kliendiga.   IURING õigusbüroo pakub abi igapäevases õigusnõustamises eelkõige ettevõtetele, kel ei ole oma juristi. Oleme oma püsiklientidele nö. juriidiline osakond väljaspool ettevõtet ilma püsikuludeta.   Juriidilise nõu andmisel ettevõtte taust oluline ja püsiklient võidab aega ja raha suheldes oma juristiga.

Eristume suurtest advokaadibüroodest personaalse lähenemise ja paindlikkusega.

Põhiväärtused:

 • Usalduslik ja avatud koostöö kliendiga
 • Soov lahendada vaidlused poolte vahel tuginedes vastastikusele austusele ja mõistmisele (s.h. lepitusmenetlus)
 • Lahenduste konkreetsus ja arusaadav sõnastus

Miks asuda meie õigusbüroo kliendiks?

 • Pikaajaline kogemus erinevate ettevõtete, s.h. suurettevõtete, nõustamisel
 • Soodustused püsiklientidele
 • Kiire reageerimine kliendi küsimustele ja tähtaegadest kinnipidamine.

Soovime oma klientidele häid suhteid ja kaalutletud tarkasid otsuseid!