Ärilepitus

Ärilepitus on vaidlevate ärisuhetes osalevate poolte kohtuväline lepitamine tsiviilasjades. Lepitusmenetlust reguleerivad sätted sisalduvad lepitusseaduses.

Lepitusmenetlus on poolte vabatahtlikkusel põhinev tegevus, mille käigus erapooletu isik (lepitaja) toetab poolte vahelist kommunikatsiooni eesmärgiga aidata pooltel leida vaidlusküsimusele lahendus. Lepitaja võib lepituse asjaolude ning kulgemise põhjal esitada pooltele omapoolse lahendusettepaneku (lepitusseadus § 1 lg. 2)

Lepitaja poole pöördumine on riigilõivuvaba ja tasu poolte kokkuleppel. Mis kõige olulisem – see aitab hoida suhteid ja leida lahendusi olukorrale poolte endi koostöös professionaalsete vahendajate kaasabil.

Erinevalt kohtu- ja vahekohtumenetlusest puudub lepitajal pädevus langetada poolte suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Ärilepituse tulemus on täidetav üksnes juhul, kui pooled on saavutanud kokkuleppe. Lepitusläbirääkimised on erinevalt kohtumenetlusest konfidentsiaalsed.

Saame abiks olla  ärilepituses:

 • ettevõtete vahelised lepingulised vaidlused
 • aktsionäride/osanike vahelised vaidlused
 • töölepingute lõpetamise või muutmisega seotud vaidlused
 • saneerimismenetlused – vaidlused võlglaste ja võlausaldajate vahel
 • varalised vaidlused (nt. võlgade, leppetrahvide, osaluste ja muu vara jagamisega seoses)

Ärilepituse eelised (võrreldes kohtumenetlusega)

 • ajaline kokkuhoid
 • väiksemad kulud
 • suhteid ja mainet säästev
 • konfidentsiaalne (kinnine arulelu)
 • vähem formaliseeritud kui kohtumenetlus
 • eri valdkonna spetsialistide koostöö (õigus -, suhtlus- ja finantsnõustaja)
 • personaalne lähenemine (arvestatakse lisaks juriidilistele argumentidele ka kõigi muude pooltele oluliste asjaoludega)
 • pooltele vastastikku enam kasu toov (võidan-võidad lahendus)
 • poolte rahulolu tõttu paremini vabatahtlikult täidetav.

Lepitaja aitab:

 • taaskäivitada dialoogi kinnijooksnud suhtes ja hoiab suhtlusprotsessi käimas vastavalt lepitusprotsessi reeglitele
 • pooltel analüüsida olukorda ja laiendada vaatenurki
 • vormistada lahenduseni jõudmisel juriidilise kokkuleppe, mille pooled ise allkirjastavad
 • poolte soovil aitab kokkuleppe tunnistamisel täitedokumendiks (notari poolt või kohtu kaudu)

Vaidluse lahendus vormistatakse poolte soovil kirjalikult või notariaalselt, selle kokkuleppele saab avalduse esitamisega kohtule anda kohtumäärusega täitedokumendi jõu. Poolte vajadusi arvestav ja vastastikku enam kasu toov lepitusmenetlus on poolte rahulolu tõttu paremini vabatahtlikult täidetav.

Mitmed ettevõtjad on avaldanud toetust ärilepituse ideele.

NG Investeeringud OÜ juhatuse liige Andres Järving: „Usun, et ärimaastikku lisandub üks väike nn mootor, mille tulevikku ja olulisust ei tasuks alahinnata. Tema rakendamise tulemusena tekkiv kiirus ja paindlikkus võivad oluliselt turgutada ettevõtlust.”

Tundmatu autor: “Sisemise rahu ja rõõmu annab mitte konfliktide puudumine, vaid võime konfliktidest jagu saada!

A.Einstein: „Probleemi ei saa lahendada sama mõtlemisega, mis selle tekitas“.


Küsi infot!

  Nimi

  E-mail

  Sõnum

  captcha