Hagiavaldused ja kohtus esindamine

IURING õigusbüroo juristid  annavad õigusabi  tsiviilasjade kohtumenetlustes ja aitame koostada hagiavaldusi kohtule.  Aitame kliente ka maksekäsu kiirmenetlustes,  mis  on alternatiiv hagile  juhul, kui  võlanõue jääb alla 6400 euro.   

Samuti  aitame hagita menetlustes nagu  juriidilise isiku sundlõpetamine või täiendav likvideerimine, registriasjad, pankrotimenetlused,  hagita perekonnaasjad,  eestkoste seadmised,  kaasomandi  ja kasutuskorra vaidlused jne.

IURING õigusbüroo juristid  esindavad kliente nii maakohtus kui ka apellatsioonimenetluses ringkonnakohtus. Juristile tasutud  õigusabikulud peab kohtuvaidluses hüvitama  see pool, kelle kahjuks tehti kohtuotsus.