Juriidilised lepingud

IURING õigusbüroo juristid aitavad erinevate lepingute koostamisel:  müügileping, üürileping, rendileping, käsundusleping,  töövõtuleping, tööleping,  litsentsileping, frantsiisileping,  laenuleping, seltsingleping, veoleping, agendileping jne.

Enne olulisele lepingule alla kirjutamist soovitame kasutada õigusabi, et  olla veendunud enda  soovide korrektses kirjapanemises ja vältimaks hilisemaid kohtuvaidlusi.  Aitame üle vaadata ka juba koostatud lepinguid ning vajadusel  anname  juriidilise arvamuse  lepingutele olukordades, kus poolte vahel on tekkinud vaidlus lepingu tõlgendamisel.