Töövaidlused

IURING õigusbüroo juristid annavad õigusabi tööõiguse valdkonnas.

Aitame koostada nõudeid töösuhte teisele osapoolele ja avaldusi töövaidluskomisjonile . Töövaidluskomisjoni saab pöörduda nõuetes, mis ei ületa 10 000 eurot ja töövaidluskomisjoni pöördumine on riigilõivuvaba.

Vajadusel aitame vaidlustada töövaidluskomisjoni otsuseid kohtus või koostame koheselt kohtule hagiavalduse töövaidluse lahendamiseks.