Tasaarvestamine töösuhtes

Alljärgneva artikli eesmärk on selgitada, millistel eeldustel ja milliseid  nõudeid võib töötasust tasaarvestada. Sageli ei teata, et töötasu tagasinõudmise ja tasaarvestamise regulatsioonid on oma olemuselt erinevad. Tööandja õigus nõuda ettemakstud…

Loe edasi Tasaarvestamine töösuhtes

Ärisaladuse määratlemine lepingus

Ärisaladus on kehtivas õiguses üheselt määratlemata. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus annab küll ärisaladuse tunnused , kuid konkreetse ärisaladuse sisu peab määrama iga isik ise.  Eeltoodud seaduse §…

Loe edasi Ärisaladuse määratlemine lepingus