Tasaarvestamine töösuhtes

Alljärgneva artikli eesmärk on selgitada, millistel eeldustel ja milliseid  nõudeid võib töötasust tasaarvestada. Sageli ei teata, et töötasu tagasinõudmise ja tasaarvestamise regulatsioonid on oma olemuselt erinevad. Tööandja õigus nõuda ettemakstud…

Loe edasi Tasaarvestamine töösuhtes

Hüvitise õiglane suurus konkurentsipiirangu rakendamisel

Töölepingu seaduse § 24 näeb ette tingimused, mille täitmisel konkurentsipiirangu kokkulepe pärast töölepingu lõppemist kehtib. Üheks nõutavaks tingimuseks on, et tööandja maksab konkurentsipiirangu eest mõistlikku hüvitist. Kuna seaduses ei ole…

Loe edasi Hüvitise õiglane suurus konkurentsipiirangu rakendamisel

Töötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt

Praktikas tõusetub aeg-ajalt küsimus, kuidas jaguneb vastutus, kui töötaja oma tööülesannete täitmisel tekitab kahju kolmandale isikule, näiteks töötaja süül juhtub liiklusõnnetus.. Kas siin tuleb tugineda üksnes töölepingu seaduse (TLS) §-le…

Loe edasi Töötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt