Hüvitise õiglane suurus konkurentsipiirangu rakendamisel

Töölepingu seaduse § 24 näeb ette tingimused, mille täitmisel konkurentsipiirangu kokkulepe pärast töölepingu lõppemist kehtib. Üheks nõutavaks tingimuseks on, et tööandja maksab konkurentsipiirangu eest mõistlikku hüvitist. Kuna seaduses ei ole…

Loe edasiHüvitise õiglane suurus konkurentsipiirangu rakendamisel

Töötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt

Praktikas tõusetub aeg-ajalt küsimus, kuidas jaguneb vastutus, kui töötaja oma tööülesannete täitmisel tekitab kahju kolmandale isikule, näiteks töötaja süül juhtub liiklusõnnetus.. Kas siin tuleb tugineda üksnes töölepingu seaduse (TLS) §-le…

Loe edasiTöötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt