Ärisaladuse määratlemine lepingus

Ärisaladus on kehtivas õiguses üheselt määratlemata. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus annab küll ärisaladuse tunnused , kuid konkreetse ärisaladuse sisu peab määrama iga isik ise.  Eeltoodud seaduse §…

Loe edasi Ärisaladuse määratlemine lepingus

Hüpoteek kui arvestatav tagatis

Hüpoteek on tehinguline pandiõigus kinnisasjale. Hüpoteek annab õigustatud isikule (hüpoteegipidajale) õiguse rahuldada oma hüpoteegiga tagatud nõuded panditud kinnisasja arvel kinnisasja omaniku (pantija) võlausaldajate ees. Ettevõtlusriski maandamise võimalus Eestis on hüpoteek…

Loe edasi Hüpoteek kui arvestatav tagatis