Äriühingute ühinemine – osaühingu ja aktsiaseltsi ühinemise sammud

Äriseadustik (edaspidi viidatud ÄS) näeb äriühingutele ette võimaluse ühinemiseks, mille tulemusel äriühingud liidetakse ja  ühinev ühing lõpeb ilma likvideerimismenetluseta. Korraga saab ühineda ka rohkem kui kaks äriühingut. Ühinemisel ei pea…

Loe edasiÄriühingute ühinemine – osaühingu ja aktsiaseltsi ühinemise sammud

Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine

Osaühingu tegevust on äriseadustiku alusel võimalik lõpetada mitmel viisil: vabatahtliku lõpetamise kaudu, mis otsustatakse osanike otsusega ning sundlõpetamise kaudu, mis otsustatakse kohtulahendiga, osaühingu pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse raugemise tulemusena. Osaühingu…

Loe edasiOsaühingu lõpetamine ja likvideerimine