Ärisaladuse määratlemine lepingus

Ärisaladus on kehtivas õiguses üheselt määratlemata. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus annab küll ärisaladuse tunnused , kuid konkreetse ärisaladuse sisu peab määrama iga isik ise.  Eeltoodud seaduse §…

Loe edasi Ärisaladuse määratlemine lepingus