Tööõigus

Tööõigus Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.  Tööõigust reguleerib töölepingu seadus.     Õigusbüroo teenused tööõiguse osas:…

Loe edasiTööõigus