Võlaõigus ja võlaõigusseadus

Võlaõiguse olemus Võlaõigus ehk lepinguõigus moodustab ühe olulisema osa tsiviilõigusest ehk eraõigusest. Võlaõiguse valdkonda reguleeriv põhiseadus on võlaõigusseadus, mis võeti vastu september 2001. Seadus kandis selle vastuvõtmisel nime Lepingute ja…

Loe edasi Võlaõigus ja võlaõigusseadus

Läbirääkimised ja tekkinud kahju hüvitamine

Suurte ja mahukate lepingute sõlmimisele eelneb üldiselt pikk läbirääkimisprotsess, kuhu kaasatakse juristid või advokaadid. Erinevate seisukohtade põrkumise korral võivad läbirääkimised siiski liiva joosta ning leping sõlmimata jääda. Kuidas kaitsta ennast…

Loe edasi Läbirääkimised ja tekkinud kahju hüvitamine