Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine

Osaühingu tegevust on äriseadustiku alusel võimalik lõpetada mitmel viisil: vabatahtliku lõpetamise kaudu, mis otsustatakse osanike otsusega ning sundlõpetamise kaudu, mis otsustatakse kohtulahendiga, osaühingu pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse raugemise tulemusena. Osaühingu…

Loe edasiOsaühingu lõpetamine ja likvideerimine