Osaühingu tegevuse lõpetamine ja osaühingu likvideerimine

Osaühingu tegevust on võimalik lõpetada mitmel viisil: vabatahtliku lõpetamise kaudu, mis otsustatakse osanike otsusega (likvideerimine) sundlõpetamise kaudu, mis otsustatakse kohtulahendiga (nt on esitamata mitu aastata majandusaasta aruanded) osaühingu pankroti väljakuulutamise…

Loe edasi Osaühingu tegevuse lõpetamine ja osaühingu likvideerimine

Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine

Osaühingu tegevust on äriseadustiku alusel võimalik lõpetada mitmel viisil: vabatahtliku lõpetamise kaudu, mis otsustatakse osanike otsusega ning sundlõpetamise kaudu, mis otsustatakse kohtulahendiga, osaühingu pankroti väljakuulutamise või pankrotimenetluse raugemise tulemusena. Osaühingu…

Loe edasi Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine