Töövõtuleping

Töövõtulepingu mõiste Töövõtulepingu näol on tegemist võlaõigusliku lepinguga, mille poolteks on töövõtja ja tellija. Seaduse kohaselt kohustub töövõtulepinguga üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu…

Loe edasiTöövõtuleping

Käsundusleping

Käsunduslepingu mõiste Käsundusleping on  leping, mille tingimused on sätestatud võlaõigusseaduses. Käsunduslepinguga kohustub üks isik ehk käsundisaaja vastavalt lepingule osutama teisele isikule ehk käsundiandja teenuseid, käsundiandja aga maksma selle eest tasu,…

Loe edasiKäsundusleping