Töövõtuleping

Töövõtulepingu mõiste Töövõtulepingu näol on tegemist võlaõigusliku lepinguga, mille poolteks on töövõtja ja tellija. Seaduse kohaselt kohustub töövõtulepinguga üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu…

Loe edasiTöövõtuleping