Riigihangete läbiviimine: pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavuse hindamine

Käesolevas artiklis käsitleme lühidalt järgnevaid riigihangete läbiviimistega seonduvaid aspekte: pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise alused, kvalifitseerimistingimuste kehtestamine, pakkujate kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavuse kontrollimine. Riigihankest kõrvaldamine Riigihangete seadus sätestab pakkujate kohustuslikud kõrvaldamise alused…

Loe edasiRiigihangete läbiviimine: pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavuse hindamine

Hanketeade – riigihanke nõuded teabe avaldamisel

Riigihanke korraldamisel peab hankija esitama hanketeates esmase info pakkujatele seatud kvalifikatseerimise tingimuste ning hanke eseme kohta. Hanketeade peab olema koostatud selliselt, mis annab potensiaalsetele pakkujatele võimaluse saada ülevaade hankes pakkujatele…

Loe edasiHanketeade – riigihanke nõuded teabe avaldamisel