Ärisaladuse määratlemine lepingus

Ärisaladus on kehtivas õiguses üheselt määratlemata. Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus annab küll ärisaladuse tunnused , kuid konkreetse ärisaladuse sisu peab määrama iga isik ise.  Eeltoodud seaduse §…

Loe edasi Ärisaladuse määratlemine lepingus

Ärisaladuse hoidmine ja konkurentsipiirang töölepingus

Ärisaladuse hoidmise kohustus Juhul, kui tööandja soovib töötaja poolt ärisaladuse hoidmist, tuleb vastav kokkulepe lisada töölepingusse.  Järgida tuleb  töölepingu seaduse (TLS) § 22 ja võlaõigusseaduse reegleid.  tööandja peab määrama, millise…

Loe edasi Ärisaladuse hoidmine ja konkurentsipiirang töölepingus