Juhtimisteenuse leping – eristamine töösuhtest

Juhtimisteenuse lepingute kohtupraktika Juhtimisteenuse lepingute kasutamisel tegi Riigikohus 11.09.2015 olulise lahendi (kohtuasi nr. 3-3-1-25-15). Tekib küsimus, kas tulevikus saab kasutada osaühingut teenustasude maksmisel juhatuse liikmetele. Riigikohtu otsuse alusel on maksuhalduril…

Loe edasiJuhtimisteenuse leping – eristamine töösuhtest