Juhtimisteenus või juhatuse liikme leping

Juhtimisteenuse tasu

Äriühing saab juhtimise teenuse eest tasuda kas juhatuse liikme lepingu alusel tasu füüsilisele isikule või juhtimisteenuse lepingu alusel ka juriidilisele isikule. Juhtimisteenuse tasu maksmiseks peab äriühing vajadusel tõendama, et juhtimisteenust on reaalselt osutatud, selle eest makstud hind vastab turuväärtusele (siirdehinna temaatika seotud isikute korral) ning ei dubleeri äriühingu juhatuse liikme tegevust.

Maksuhaldur on maksukorralduse seaduse § 84 alusel mitmetel juhtudel käsitlenud juhtimisteenuse tasu äriühingu juhtkonna varjatud töötasuna. Kui juhatuse liikmele makstakse juhatuse liikme tasu juhatuse liikme lepingu alusel, tuleb see maksustada füüsilise isiku tasuna, millelt tasutakse ka tulumaks, sotsiaalmaks ning kohustusliku kogumispensioni makse.

Maksurisk on suurem, kui juhatuse liige on eelnevalt saanud juhatuse liikme tasu juhatuse liikme lepingu alusel ja seejärel muudetakse see ümber juhtimisteenuse lepinguks äriühinguga või kui paralleelselt kasutatakse mõlemat varianti.

Juhtimisteenuse tingimused

Maksuhaldur võib nõuda juhtimisteenuse siirdehindade kontrollimise raames tõendeid selle kohta, et teenust on reaalselt osutatud ning teenuse saamine on ettevõtluseks vajalik teenuse saaja seisukohast. Vastupidise tuvastamisel võib maksuamet asuda seisukohale, et äriühing on teinud ettevõtlusega mitteseotud väljamakse. Sellisel juhul ei ole õigust maha arvata ka käibemaksu ja lisaks peab äriühing maksma tulumaksu ettevõtlusega mitteseotud kuludelt. Kui maksuhaldur leiab, et teenust pole reaalselt saadud või pole saadud teenus tööandja ettevõtlusega seotud, siis on võimalik kvalifitseerida väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kuluks, mille pealt tuleb (sarnaselt dividendide maksmisega) tasuda tulumaksu.

Juhtimisteenuse lepingu korral on riske maandavaks asjaoluks, kui juhatuse liikmega seotud äriühing osutaks teenust ka teistele äriühingutele, omab teenuse osutamiseks vajalikke ressursse (nt töötajad, kontor, arvuti, auto) ning osutab sellest tulenevalt teenust oma vahenditega.

Teenuse osutamine tuleks dokumenteerida, s.t. koostada spetsifikatsioonid teenuse sisu ja mahu kohta.

 

 

Jurist:

Tiia Raudmägi

 

Lisa kommentaar