Juhatuse liikme leping

Juhatuse liikme leping tuleb sõlmida isikuga, kes on valitud äriühingu juhatuse liikmeks.  Juhatuse esmaseks ülesandeks on äriühingu esindajana äriühingut juhtida ja esindada. Juhatuse  liikme valimine Juhatuse liige valitakse ametisse osanike…

Loe edasi Juhatuse liikme leping

Käsundusleping

Käsunduslepingu mõiste Käsundusleping on  leping, mille tingimused on sätestatud võlaõigusseaduses. Käsunduslepinguga kohustub üks isik ehk käsundisaaja vastavalt lepingule osutama teisele isikule ehk käsundiandja teenuseid, käsundiandja aga maksma selle eest tasu,…

Loe edasi Käsundusleping

Käsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?

Käsundusleping, töövõtuleping ja tööleping on kõik võlaõiguslikud lepingud.  Käesolev artikkel annab ülevaate, mis eristab töölepingut käsundus- ja töövõtulepingust ning mida tuleks nii töötajal kui tööandjal lepingut sõlmides tähele panna. Lepingu…

Loe edasi Käsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?