Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustuse sisu Vastutuskindlustuse eesmärk on  kaitsta kindlustusvõtjat kahjunõude esitamisel kolmanda isiku poolt, olgu see siis näiteks  ettevõtte klient  või  eraisiku puhul   majanaaber, kelle korter on saanud veeavarii tõttu  kahjustusi. Vastavalt…

Loe edasi Vastutuskindlustus

Kindlustusleping – kindlustusjuhtumid ja kindlustushüvitis

Kindlustuslepingu puhul mängivad olulist rolli selle tingimused, sealhulgas tüüptingimused. Sageli süvenetakse viimastesse siis, kui kindlustusjuhtum on aset leidnud ning kindlustusandja keeldunud kindlustushüvitise väljamaksmisest. On oluline teha kindlaks, kas lepingus sisalduvad…

Loe edasi Kindlustusleping – kindlustusjuhtumid ja kindlustushüvitis

Võlaõigus ja võlaõigusseadus

Võlaõiguse olemus Võlaõigus ehk lepinguõigus moodustab ühe olulisema osa tsiviilõigusest ehk eraõigusest. Võlaõiguse valdkonda reguleeriv põhiseadus on võlaõigusseadus, mis võeti vastu september 2001. Seadus kandis selle vastuvõtmisel nime Lepingute ja…

Loe edasi Võlaõigus ja võlaõigusseadus