Töötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt

Praktikas tõusetub aeg-ajalt küsimus, kuidas jaguneb vastutus, kui töötaja oma tööülesannete täitmisel tekitab kahju kolmandale isikule, näiteks töötaja süül juhtub liiklusõnnetus.. Kas siin tuleb tugineda üksnes töölepingu seaduse (TLS) §-le…

Loe edasiTöötaja ja tööandja vaheline solidaarne vastutus kahju tekitamisel töötaja poolt