Töövõtuleping

Töövõtulepingu mõiste Töövõtulepingu näol on tegemist võlaõigusliku lepinguga, mille poolteks on töövõtja ja tellija. Seaduse kohaselt kohustub töövõtulepinguga üks isik (töövõtja) valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu…

Loe edasi Töövõtuleping

Töövõtuleping – mis on oluline?

Töövõtulepingu mõiste Ühe olulise osa võlaõiguslikest lepingutest moodustavad töövõtulepingud. Võlaõigusseadus (edaspidi viidatud VÕS) § 635 lõige 1 sätestab töövõtulepingu mõiste: Töövõtulepinguga kohustub üks isik  ehk töövõtja valmistama või muutma asja…

Loe edasi Töövõtuleping – mis on oluline?

Käsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?

Käsundusleping, töövõtuleping ja tööleping on kõik võlaõiguslikud lepingud.  Käesolev artikkel annab ülevaate, mis eristab töölepingut käsundus- ja töövõtulepingust ning mida tuleks nii töötajal kui tööandjal lepingut sõlmides tähele panna. Lepingu…

Loe edasi Käsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?