Vahekohtu otsus ja selle täitmine

Riigi Teatajas I  avaldati 19.03.2019 tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)

Praktikas on päris palju probleeme olnud vahekohtu otsustega, kus ka nö. tagaselja tehtud ja mitte õigetele andmetel põhinevate nn vahekohtu otsuste osas  võlgnik pidanud  enda osas täitemenetluse vältimiseks  ise täiendavalt kohtusse pöörduma vahekohtu otsuse tühistamiseks.

Nüüdsest  tuleb kõigi Eestis tegutsevate vahekohtute otsused täidetavaks tunnistada kohtu kaudu, välja arvatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu ja Notarite Koja vahekohtu menetluses tehtud otsused.

Eestis tehtud või välisriigi vahekohtu otsuse tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise avaldus ning tunnustamisest või täitmisest keeldumise avaldus esitatakse Pärnu Maakohtule.

Seaduse muudatused seoses vahekohtu otsuste täitmisega jõustuvad 01.04.2019.

Seadusega saab tutvuda siin:

Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine

Lisa kommentaar