Hüpoteek kui arvestatav tagatis

Hüpoteek on tehinguline pandiõigus kinnisasjale. Hüpoteek annab õigustatud isikule (hüpoteegipidajale) õiguse rahuldada oma hüpoteegiga tagatud nõuded panditud kinnisasja arvel kinnisasja omaniku (pantija) võlausaldajate ees. Ettevõtlusriski maandamise võimalus Eestis on hüpoteek…

Loe edasi Hüpoteek kui arvestatav tagatis

Juhatuse liikme käendus

Ettevõtluses võib aeg-ajalt ette tulla olukord, kus äri arendamiseks on vajalik juhatuse liikmel anda äriühingu kohustuste tagamiseks isiklik käendus kui täiendav tagatis võetavate kohustuste täitmiseks. Näiteks võib tegemist olla ehitusettevõtjaga,…

Loe edasi Juhatuse liikme käendus