Võlgade ümberkujundamine

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus pakub ajutistes makseraskustes olevale füüsilisele isikule võimalust pankrotimenetluse vältimiseks. Vastupidiselt pankroti väljakuulutamisele, kus füüsiline isik vastutab oma sissetulekuga võlgade eest veel viie aasta jooksul, on…

Loe edasi Võlgade ümberkujundamine