Töölähetus või töötamine välisriigis

Töötaja välisriiki tööle saatmisega on seotud palju olulisi ja keerukaid küsimusi. Alustades sellest, kas tegemist on lähetuse või tööjõurendiga ja lõpetades sellega, milliseid makse millisele riigile maksta tuleb. 9.veebruaril 2011…

Loe edasi Töölähetus või töötamine välisriigis

Üürileandja pandiõigus

Üürileandja pandiõigus muutus meie õigusbüroo kogemuse järgi väga aktuaalseks majanduslanguse saabumisega, mil järjest enam hakkas tekkima üürivõlglasi. Üürileandja pandiõiguse näol on tegemist üürileandja tagatisega üürniku suhtes kehtivate nõuete tagamiseks. St…

Loe edasi Üürileandja pandiõigus

Võlgade ümberkujundamine

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus pakub ajutistes makseraskustes olevale füüsilisele isikule võimalust pankrotimenetluse vältimiseks. Vastupidiselt pankroti väljakuulutamisele, kus füüsiline isik vastutab oma sissetulekuga võlgade eest veel viie aasta jooksul, on…

Loe edasi Võlgade ümberkujundamine