Sõiduki hind liisingulepingu ülesütlemise korral

Praktikas tekitab rohkelt õigusvaidlusi liisingulepingu ülesütlemise korral sõiduki hind – liisinguandja müüb tagastatud sõiduki turuväärtusest madalama hinnaga maha ning nõuab sõiduki müügihinna ja tasuda jäänud liisingmaksete vahe hüvitamist liisinguvõtjalt.

Riigikohus on ühes oma otsuses asunud seisukohale, et liisinguandjal on kohustus teha kõik endast olenev, et saavutada ennetähtaegselt tagastatud liisingueseme uuel võõrandamisel parim ja kiirem tulemus. Samuti, et lepingu ülesütlemise korral tuleb arvestada tagastatava eseme turuväärtusega – seega ei ole õigustatud sõiduki müük turuhinnast tunduvalt madalama hinnaga. Riigikohtu kolleegium on muuhulgas märkinud, et lubatud ja mõistlik on hinnaerinevus turuväärtusest kuni 10%. Kui sõiduk müüakse turuväärtusest oluliselt madalama hinnaga, siis tuleb liisinguandjal tõendada ja põhjendada, miks sõiduki müük kõrgema hinnaga ei olnud võimalik.

Lisaks müügihinna määramisele on liisinguvõtjal (ja käendajal) õigus saada informatsiooni sõiduki hinna igakordsest alandamisest – liisinguvõtjat (ja käendajat) tuleb liisinguandjal nimetatud asjaoludest teavitada, et ta teaks määratud hinnaga arvestada ja saaks soovi korral müümisel osaleda (näiteks  soovitada ostjat).

Kokkuvõtteks on meie õigusbüroo soovitus kontrollida, kas  liisinguandja on teinud konkreetsel juhul  kõik, et madalast sõiduki müügihinnast liisinguvõtjale tekkinud kahju vähendada. Ei ole õigustatud olukord, kus liisinguandja müüb sõiduki turuväärtusest tunduvalt odavamalt ning tuginedes siis lepingu tingimustele nõuab müügihinna ja lepingujärgse võlgnevuse vahe hüvitamist liisinguvõtjalt (või käendajalt). Olukord on veelgi ebaõiglasem, kui tagastatud sõiduk omandatakse imeodavalt liisingfirmaga seotud isiku või ettevõtte poolt ning müüakse seejärel veelkord edasi juba turuväärtusele vastava hinnaga.

Jurist : Helis Selge

Lisa kommentaar