Õigusbüroo tegemisi 2012 aastal

Esmalt tänan kõiki meie õigusbüroo kliente koostöö ja usalduse eest! Olete pakkunud meie juristidele palju huvitavaid väljakutseid, oleme arenenud koos teiega. Samuti täname koostööpartnereid toetuse ja tagasiside eest!

Hindan isiklikult väga Õiguspartneri tagasidet: „Kliendisõbralik ja koostööle orienteeritud õigusbüroo: tegemist on õigusbürooga, kus saab kiirelt, inimlikult ja mugavalt aetud tegevused lepingute koostamisest kuni vaidluste lahendamiseni. Büroo juristidel on tugev taust varasemast tööst suurettevõtetes ja kindlustuses“.

Meie jaoks on oluline isiklik side kliendiga, et ta tunneks end ära kuulatuna ja mõistetuna. Meie büroo väärtused eristuvad suurte advokaadibüroode omast. Suuremad advokaadibürood rõhutavad soliidsust ja mainet, meie isiklikku sidet. Juriidilise töö sisus oleme samaväärsed. Me võtame aega süveneda ja uurida erinevaid lahendusi.

Tööd 2012:

1. Meie klientide võidud töövaidluskomisjonides (nii töötajad kui tööandjad), valdavalt on vaidlused puudutanud saamata jäänud töötasu ja töölepingu lõpetamise hüvitusi.

2. Ettevõtete üleandmised ja ühendamised/jagunemised:

Osa ühendamisi olid kontsernisisesed kulude kokkuhoiuks, ettevõtete üleandmised seotud iseseisva majandusüksuse müügiga väljapoole.

3. Likvideerimised (osaühingud ja aktsiaseltsid), kapitali ja põhikirja muutmised, muude äriõiguse dokumentide koostamised:

Osadel klientidel oli vaja veel kapital ümber teha europõhiseks, teistel teha kapitali muudatusi netovara nõuete täitmiseks või seoses muudatustega osanike ringis, samuti aitasime sõlmida osanike/aktsionäride suhete paremaks reguleerimiseks osanike/aktsionäride lepinguid. Aitasime organiseerida üldkoosolekute läbiviimist, s.h. notari osavõtuga üldkoosolekuid nõukogu muudatuste korral.

4. Võlgnevuse nõuded ja kahjude hüvitamised:

Sageli (kuid mitte alati) on võla nõudmisel abiks õigusbüroo kiri, kus võlglane näeb, et pea põõsasse peitmisest ei ole abi ja juhtumiga tuleb tegeleda.

5. Kohtuvaidlused erinevatel teemadel:

Kui läbirääkimised ikkagi ei aita, tuleb ikkagi ette võtta kohtutee (hagejana) või kaitsta end teise poole nõuete eest (kostjana). Oleme aidanud oma kliente kohtuasjades erinevatel teemadel. Võlgnevused äriühingute vahel, Korteriühistute (KÜ) võlad, kaasomandi jagamised, elatise nõuded, lepingute lõpetamine ja leppetrahvide vaidlused, töövaidlused. Üks erimoodi kohtuasi puudutas ka vaidlust täitemenetluse teemal ja lõppes meie klindi võiduga. Täitur ei andnud meie kliendile vabatahtlikku täitmise aega maksuvõla osas, kuid kohus otsustas et, kas siis, kui maksuhaldur on algatanud sundtäitmise ja annab menetluse üle kohtutäiturile, peab kohus andma vabatahtliku täitmise aja (siis tuleb tasuda 50 % täituri tasust ja olenevalt võlast võivad summad olla päris suured).

6. Riigihangete nõustamine:

Enim on olnud konsulteerimist seoses hankedokumentide ja pakkumustega, samas ka mõned vaidlustused ja järelevalve menetluse algatamise avaldus Rahandusministeeriumile.

7. Läbirääkimised lepingute sõlmimisel ja lepingute koostamisel:

Eredaim meenutus on ligi 3 kuud kestnud suure IT projektilepingu läbirääkimised, kus leping lisadega oli pea 100 lehekülge ja kus lepingu põhiteksti läbirääkimistel pea iga sõna sai läbi analüüsitud. Päris raske on inimlikult sama teksti kümnendat korda üle vaadata ja muuta. Kliendi enda meeskond tegi läbirääkimistel ära põhilise töö, juristina oli minu roll toetada protsessi, anda arvamus juriidilistes detailides ning vormistada poolte kokkulepped. Väga hea meel oli protsessi lõpus tagasisidest, et klient hindas oluliseks just toetust läbirääkimistel :).

 Jurist:

Tiia Raudmägi

Lisa kommentaar