IT lepingud

IT valdkonnas läheb ettevõtetel vaja väga erineva sisuga lepinguid. Levinumad IT lepingud on järgmised:

1) riistvara müügileping

2) riistvara hooldusleping

3) tarkvara litsentsileping

4) tarkvara arendamise leping ( projektileping) ja juurutamisleping

5) tarkvara hooldusleping

6) konsultatsioonileping ( nt. lähteülesande analüüsiks)

Sageli eelneb suuremates IT projektides eeltoodud IT-lepingutele konfidentsiaalsuslepingu sõlmimine.

Kui lepinguid on palju, on soovitav koostada ka IT-lepingute üldtingimused. Sellisel juhul saab teistes lepingutes viidata korduvamates teemades üldtingimustele ning põhilepingud saab koostada lühemad.

IT lepingutes kajastuvad erinevad õiguslikud teemad, mis on seotud erinevate lepingutega nagu käsundusleping või töövõtuleping, müügileping, autorileping ja/või litsentsileping.

Oluline on (eelkõige arendustegevust reguleerivas) lepingus määratleda täpne töö spetsifikatsioon (skoop), töö etapid ja tähtajad, töö eelarve, kummagi poole kohustused ja riskide jagunemine poolte vahel , projektijuhtimise kord ja projekti meeskond, aruandlus, intellektuaalomandi kuuluvus, garantii, välistused, sanktsioonid, lepingu muutmise ja lõpetamise kord.

Lepingut võib koostada ka etappide kaupa, näiteks diagnostika-, analüüsi- ja disainifaasi osas.

IURING  õigusbüroo juristidel on pikaajaline kogemus erinevate IT lepingute koostamisel.

 

Tiia Raudmägi

Jurist

Lisa kommentaar