Kindlustushüvitis ja selle vähendamine

Kindlustushüvitise saamisel  soovitame meie õigusbüroo kogemuse alusel  hüvitise saajal tähelepanu pöörata, missuguste summade ulatuses on kindlustusandja kahjuhüvitist vähendanud. Alus mahaarvamisteks (käibemaks, maksmata kindlustusmakse vmt) tuleneb  kas seadusest või kindlustuslepingust. Samuti…

Loe edasiKindlustushüvitis ja selle vähendamine

Lepitusmenetlus kindlustusvaidluses

Enne kohtusse pöördumist tasuks kaaluda võimalust lahendada kindlustusvaidlus läbi lepitusmenetluse. Lepitus kindlustusvaidluses on võimalik kaasates erapooletu kindlustuslepitaja. 11. aprillist 2011.a. alustas Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegevust kindlustuslepitusorgan. Sisuliselt on tegemist…

Loe edasiLepitusmenetlus kindlustusvaidluses