Kindlustushüvitis ja selle vähendamine

Kindlustushüvitise saamisel  soovitame meie õigusbüroo kogemuse alusel  hüvitise saajal tähelepanu pöörata, missuguste summade ulatuses on kindlustusandja kahjuhüvitist vähendanud. Alus mahaarvamisteks (käibemaks, maksmata kindlustusmakse vmt) tuleneb  kas seadusest või kindlustuslepingust. Samuti on juristi soovitus kriitiliselt olukorda hinnata, kui väljamakstud kindlustushüvitist on vähendatud väidetava kindlustusvõtja kohustuse rikkumise tõttu.

Kahjuks on praktikas üpris sagedased olukorrad, kus kindlustushüvituse saaja saab kätte summa, millest on ebaõiglaselt ja hüvitise saaja kahjuks maha arvatud käibemaks (kuigi isik ei ole käibemaksukohuslane), samuti mõnel juhul muu maksuliik või kasumimarginaal. Raske on hinnata, kas kindlustusandja sellise käitumise põhjuseks on kehtivate seaduste ebaõige tõlgendamine või soov oma tulusid suurendada, kuid päris selge on see, et kindlustusvaldkonnas erialateadmisi mitteomav klient on võrreldes oma valdkonda tundva suurfirmaga ebavõrdses positsioonis.

Lähtudes eeltoodust soovitame kindlustushüvitise saamisel küsida alati kindlustusandja selgitusi mahaarvatud summade ja nende aluste kohta ning kahtluse korral pöörduda oma õiguste kaitseks pädeva kindlustusvaldkonna spetsialisti poole.

Jurist :

Lisa kommentaar