Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjoni pädevus Töölepinguga seotud vaidluste (töölepingu ebaseaduslik lõpetamine, töötasu võlgnevus, koondamishüvitised jne) lahendamise kõige kiirem ja soodsam võimalus on pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni avalduse esitamisel riigilõivu tasuma ei pea.…

Loe edasiTöövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine