Koondamine – töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Koondamise mõiste Koondamine on  erakorraline alus töötajaga töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Töölepinguseaduse (TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub…

Loe edasiKoondamine – töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjoni pädevus Töölepinguga seotud vaidluste (töölepingu ebaseaduslik lõpetamine, töötasu võlgnevus, koondamishüvitised jne) lahendamise kõige kiirem ja soodsam võimalus on pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni avalduse esitamisel riigilõivu tasuma ei pea.…

Loe edasiTöövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine