Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjoni pädevus Töölepinguga seotud vaidluste (töölepingu ebaseaduslik lõpetamine, töötasu võlgnevus, koondamishüvitised jne) lahendamise kõige kiirem ja soodsam võimalus on pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni avalduse esitamisel riigilõivu tasuma ei pea.…

Loe edasiTöövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Tööõigus

Tööõigus Tööõigus määratleb  töötajate ja tööandjate õigused ja kohustused töösuhetes, nt. töölepingu vormistamine, tööaeg, puhkused,  töölepingu ülesütlemise ja hüvitiste kord.  Tööõigust reguleerib töölepingu seadus.     Õigusbüroo teenused tööõiguse osas:…

Loe edasiTööõigus