Käsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?

Käsundusleping, töövõtuleping ja tööleping on kõik võlaõiguslikud lepingud.  Käesolev artikkel annab ülevaate, mis eristab töölepingut käsundus- ja töövõtulepingust ning mida tuleks nii töötajal kui tööandjal lepingut sõlmides tähele panna. Lepingu…

Loe edasiKäsundusleping , töövõtuleping ja tööleping – kuidas neid lepinguid eristada?

Juhtimisteenuse leping – eristamine töösuhtest

Juhtimisteenuse lepingute kohtupraktika Juhtimisteenuse lepingute kasutamisel tegi Riigikohus 11.09.2015 olulise lahendi (kohtuasi nr. 3-3-1-25-15). Tekib küsimus, kas tulevikus saab kasutada osaühingut teenustasude maksmisel juhatuse liikmetele. Riigikohtu otsuse alusel on maksuhalduril…

Loe edasiJuhtimisteenuse leping – eristamine töösuhtest