Töölepingu ülesütlemine raseda või väikelast kasvatava naisega

Käesoleva artikli eesmärgiks on juhtida tööandjate tähelepanu töölepingu ülesütlemisele, kui töölepingut soovitakse lõpetada töötajaga, kes on rase või kasvatab väikelast. Kuigi töölepingu seadus ei sätesta konkreetselt mõistet „väikelaps“, tõlgendatakse väikelapsena…

Loe edasiTöölepingu ülesütlemine raseda või väikelast kasvatava naisega

Töövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine

Töövaidluskomisjoni pädevus Töölepinguga seotud vaidluste (töölepingu ebaseaduslik lõpetamine, töötasu võlgnevus, koondamishüvitised jne) lahendamise kõige kiirem ja soodsam võimalus on pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjoni avalduse esitamisel riigilõivu tasuma ei pea.…

Loe edasiTöövaidluskomisjon ja kohtus esindamine ning õigusabi kulude kandmine