Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel

Töölepingu üleütlemise osas annab seadus töötajale  erinevad  võimalused oma töölepingu  lõpetamiseks. Töölepingu ülesütlemise puhul on tähtis, et töötaja järgiks seadusest tulenevaid nõudeid,  et töölepingu lõpetamine oleks seaduslik ning ei tooks…

Loe edasi Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel

Uus töövaidluste lahendamise seadus

Uue aasta saabudes toimusid õigusmaastikul mitmed muudatused. Üheks oluliseks tööandjaid ja töötajaid puudutavaks muudatuseks on uue töövaidluste lahendamise seaduse jõustumine alates 01.01.2018. Uue seaduse jõustumisega muutus kehtetuks seni töövaidluste lahendamist…

Loe edasi Uus töövaidluste lahendamise seadus

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel

Töölepingu ülesütlemine tööandja  poolt saab toimuda üksnes erakorraliselt ja mõjuval põhjusel, mis tuleneb töötajast või tööandja enda majanduslikust olukorrast. Käesoleva artikli eesmärgiks on selgitada just selliseid olukordi, kus tööandja soovib…

Loe edasi Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel töötajast tuleneval põhjusel