Kahju hüvitamine töölepingu korral

Töösuhtes võib tekkida olukord, kus töötaja rikub töölepingust tulenevaid kohustusi ning selle tagajärjel tekib tööandjale kahju. Tööandjal on õigus nõuda töötajalt kahju hüvitamist töötaja süü olemasolul. Esimesena tuleb tööandja poolt…

Loe edasi Kahju hüvitamine töölepingu korral

Töölepingu lõpetamine katseajal

Käesolevas artiklis käsitleme tingimusi, kuidas  on korrektne läbi viia  töötajaga töölepingu lõpetamine katseajal. Katseaja tingimused ja eesmärk Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt kohaldatakse töötaja suhtes nelja (4) kuu pikkust katseaega, kui…

Loe edasi Töölepingu lõpetamine katseajal

Koondamine – töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel

Koondamise mõiste Koondamine on  erakorraline alus töötajaga töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt majanduslikel põhjustel. Töölepinguseaduse (TLS) § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töötaja koondada, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub…

Loe edasi Koondamine – töölepingu lõpetamine majanduslikel põhjustel