IURING õigusbüroo uus jurist

Meil on rõõm teada anda, et IURING Õigusbüroo juristina on tööle asunud Ero Liivik.

Ero on mitmekülgse töökogemuse ja kvalifikatsiooniga jurist. Oma karjääri jooksul on ta tegutsenud nii õigusnõustaja, väikeettevõtjana kui ametnikuna avalikus sektoris. Ta on tegutsenud lepingute ja õigusaktide eelnõude koostajana, edukalt osalenud esindajana kohtuistungitel ja läbirääkimistel. Tal on pikaajalised kogemused õppejõu ning koolitajana.

Ero on lõpetanud 2000.aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning hiljem pidevalt oma teadmisi erialaselt täiendanud.

Ero jaoks on juristi ametikohal töötamisel oluline, et ta saab aidata kliente nende huvide kaitsmisel.  Ero tegeleb tööõiguse, äriõiguse,  lepingute ja teiste eraõiguse teemadega.

 

Lisa kommentaar