You are currently viewing Õigusbüroo abi ettevõtete ühinemise läbiviimisel

Õigusbüroo abi ettevõtete ühinemise läbiviimisel

Ettevõtete ühendamine on juriidiline protsess, kus kahe ettevõtte ühinemisel jääb tegutsema üks ettevõte, mis muutub ühtlasi teise ettevõtte õigsujärglaseks. Korrektne dokumentide vormistamine ja juriidiline nõustamine aitab protsessi läbi viia võimalikult efektiivselt. IURING õigusbüroo on aidanud ühinemist läbi viia erinevates valdkondades tegutsevatel äriühingutel.

Ühinemine võib olla kasulik valik, kui soovitakse üle anda kinnisvara teisele äriühingule ja kokku hoida notaritasusid võrreldes tavalise võõrandamisega, liita äriühingud kulude kokkuhoiu eesmärgil või äritegevuse paremaks korraldamiseks, samuti osaluse omandamisel osa müügitehingu asemel läbi viia ühinemise protsess.

Ühinemisleping

Äriühingute ühinemine äriseadustiku kohaselt algab notariaalse ühinemislepingu sõlmimisega. Ühinemislepingu sõlmimisele järgnevad ühinemisaruande koostamine ja audiitorkontroll. Kui kõik aktsionärid annavad nõusoleku, et neid dokumente ei koostata, siis äriseadustik näeb ette erandi audiitorkontrolli ja ühinemisaruande koostamata jätmiseks.

Ühinemisleping tuleb heaks kiita mõlema ühineva ühingu ühinemisotsusega aktsionäride/osanike poolt, IURING õigusbüroo aitab vormistada vastavad nõuetekohased protokollid.

Kui ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis aitavad meie juristid vormistada ka ühinemise teatise ka Väärtpaberite Keskregistrile.

Lõppbilanss

Ajaliste raamide osas tuleb järgida, et ühendatava ühingu lõppbilanss peab olema koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile.

Ühendatava ühingu lõppbilanss peab olema koostatud kõige enam kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile.

Lõppbilansi koostamisele ja kinnitamisele kehtivad majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise kohta käivad sätted.

Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.

Ühinemise tagajärjed

Pärast ühinemisavalduse esitamist äriregistrile tehakse ühinemise kanne äriregistris äriühingu registrikaardil. Ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.

Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingu vara üle ühendavale ühingule. Pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tuleb teha vara ülemineku kanded registrites ühendava ühingu avaldusel.

Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.

Jurist : Tiia Raudmägi